Privacy Policy

Privacy Policy


We are aware that your privacy is very important and we take it seriously. This Privacy Policy describes the policies and procedures of girls4contortion.com about the collection, use and disclosure of your information when using the girls4contortion.com service. We will not use or share your information with anyone except as described in these Privacy Policy.
Collection and use of information
We use the information we collect to analyze how our service is used, to diagnose services or about technical issues, maintain security and personalize content. The system remembers information to help you access your account effectively, track aggregates such as total visitors, traffic and demographics, and track user content. The retention of all such information should comply with the Digital Millennium Copyright Act (DMCA) and other applicable laws.
User-provided information:
You provide us with information about yourself, such as your name and e-mail, when you register for a member account with the service. If you choose to add your name and additional information to your profile will be available for public viewing on our service. We may use your email address to send you service related notifications. You can control the receipt of some related service messages on your Settings page. We may also use your contact information to send you marketing messages. If you do not want to receive these messages, you can unsubscribe by following the instructions in the message. If you agree with us via email, we may retain the content of your email messages, email address and our responses.
You also provide us with information in user content that you contribute to girls4contortion.com. Your posts and other posts in the service and metadata about them (for example, when it is posted) are publicly viewable, along with your name (unless there is an option that allows you to write anonymously). This information may be searched by search engines and published elsewhere on the Website in accordance with our Terms and Conditions.
If you choose to use our "invite a friend" service, we will ask you for an email address to invite and we will automatically send you an email invitation. We will store this information and send you an email if your invitation is accepted and will lead to your friend's registration and you will see the success of our invitation service.Cookies:

When you visit girls4contortion.com, we may send one or more "cookies" - small data files - to your computer that uniquely identify your browser and let girls4contortion.com help you log in faster and increase your browsing experience. The cookie may provide anonymous information about how you browse the services for us, but does not collect personal information about you. A persistent cookie remains on your computer when you close your browser, so your browser can use it the next time you visit the service. Persistent cookies can be deleted using the instructions of your web browser. The session cookie is temporary and disappears when you close the browser. You can reset your web browser to reject all cookies or to report when a cookie is sent. However, some features of the service may not work properly if the ability to accept cookies is disabled.Log Files:

Log file information is automatically reported to the browser every time you enter a web page. When you use our service, our servers automatically record certain information that your web browser sends each time you visit any website. These server protocols may include information such as your web request, Internet Protocol ("IP") address, browser type, landing / exit pages and URLs, number of clicks, domain names, landing pages, number of pages viewed, and other information.Third party services:

We may use Google Analytics or Mixpanel and use their services. Google Analytics and Mixpanel collect information sent by the browser as part of a request for a website, including cookies and your IP address. Google Analytics and Mixpanel will also receive this information and their use is governed by their privacy policies.How we share your information

Personal identifiable information:

We may share your personal information with third parties for the purpose of providing the Service. If we do so, the use of such third parties will only be your information bound by this Privacy Policy. We may store personal information in locations beyond the direct control of girls4contortion.com (for example, on servers or databases located at hosting providers).We may share or disclose your information with your consent, for example, if you choose to sign in to the Service through a third party service. We cannot control the use of third parties by your information.girls4contortion.com může povolit reklamním serverům třetích stran nebo reklamní sítím použití reklamy. Tyto reklamní servery třetích stran nebo reklamní sítě používají technologii, která se odesílá přímo do vašeho prohlížeče, reklamy a odkazy, které se objevují na girls4contortion.com. Oni automaticky obdrží svoji IP adresu, když se to stane. Mohou se použít i jiné technologie (například cookies, JavaScript, nebo webové majáky) k měření efektivity svých reklam a přizpůsobení obsahu reklamy. girls4contortion.com neposkytuje žádné osobní identifikační údaje k těmto reklamním serverům třetích stran nebo reklamní sítím bez vašeho souhlasu. Uvědomte si však, že pokud inzerent požádá girls4contortion.com pro zobrazení reklamy na určité publikum a vy budete reagovat na tuto reklamu, inzerent nebo reklamní server, může dojít k závěru, že jste byl shodný s popisem publika, které se snaží dosáhnout. girls4contortion.com Zásady ochrany osobních údajů se na ně nevztahují, a my nemůžeme kontrolovat činnost těchto třetích stran inzerentů. Obraťte se případně pro příslušné informace na zásady ochrany osobních údajů těchto inzerentů.Jak chráníme vaše informace

My využívá komerčně přiměřeně fyzické, manažerské a technické opatření, jejichž cílem zachovat integritu a bezpečnost vašich osobních údajů. Nemůžeme však zajistit nebo zaručit bezpečnost veškerých informací, které jsou předány na girls4contortion.com. Nemůžeme však zajistit, že vaše informace ve službě, nemohou být zpřístupněny, přepsány, pozměněny nebo zničeny v důsledku porušení fyzickými, technickýmí nebo manažerskými ochranných opatřeními.Vaše volby o vašich údajích

Můžete samozřejmě odmítnou předložit osobní identifikační údaje prostřednictvím služby, přičemž v takovém případě girls4contortion.com nemusí být ochotné poskytnout určité služby pro vás. Můžete aktualizovat nebo opravit informace o účtu a e-mailu kdykoliv po přihlášení ke svému účtu.

Odkazy na jiné webové stránky
Nejsme zodpovědní za praktiky vložených internetových stránek spojených z jejich službami, ani informacemi nebo obsahem v nich obsažených. Mějte na paměti, že pokud použijete odkaz od služby na jiné webové stránce, naše Zásady ochrany osobních údajů zde již nejsou v platnosti. Vaše prohlížení a interakce na jiných webových stránkách, včetně těch, které mají vazbu na naše webové stránky, se řídí vlastními pravidly a politikou.

Důrazně doporučujeme použít pro přihlašování do našich služeb unikátní heslo. Pro některé (zejména placené) služby potřebujeme znát i některé další informace o uživatelích, proto prosím pečlivě prostudujte podmínky dané služby. V souvislosti s využíváním našich služeb o Vás můžeme dále shromažďovat za výše uvedenými účely určité další informace, například název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí které se přihlašujete k našim službám, datum a čas přístupu k těmto službám, základní geografickou lokaci apod.Komu můžeme údaje o Vás zpřístupnit?

girls4contortion.com může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon anebo se souhlasem uživatele. girls4contortion.com zpřístupňuje osobní údaje pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům – dodavatelům externích služeb pro girls4contortion.com (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, rozesílání e-mailů), provozovatelům záložních serverů či provozovatelům technologií využívaných girls4contortion.com, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb girls4contortion.com.
Služby třetích stran na webových stránkách.

Webové stránky girls4contortion.com umožňují funkci sdílení obsahu na sociálních sítích prostřednictvím aplikací třetích stran, jako například sdílení prostřednictvím tlačítka „Like“ společnosti Facebook, dále sdílení v rámci sociálních sítí Twitter, Google+ a zasílání obsahu našich stránek do čteček Kindle dodávaných společností Amazon. Tyto aplikace mohou sbírat a využívat informace o Vašem chování na stránkách girls4contortion.com. girls4contortion.com nemá kontrolu nad zpracováním údajů ze strany těchto služeb a aplikací. Toto zpracování se řídí podmínkami těchto společností, které naleznete zejména zde: Facebook https://cs-cz.facebook.com/about/privacy Twitter https://twitter.com/privacy Google+
https://www.google.com/policies/privacy/?hl=cs Amazon
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=468496
Pro cookies platí zvláštní pravidla uvedená zde. Jste povinni nám údaje poskytnout? Vaše osobní údaje poskytujete webu girls4contortion.com dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat). Je-li pro Vás v některých případech stanovena podle zvláštního zákona povinnost osobní údaje pro zpracování poskytnout, budete o této skutečnosti zvlášť informováni. Přihlašování do služeb prostřednictvím údajů třetích stran. V rámci facebookových a twitterových profilů naší společnosti o Vás můžeme získávat určité informace, např. pokud reagujete na obsah námi na tyto profily umístěný. Tyto informace obvykle nijak dále nevyužíváme nad rámec toho, za jakým účelem jste nám tyto informace poskytli či nás kontaktovali. Pro podrobnosti o ochraně osobních údajů v rámci služby Facebook anebo Twitter prosím konzultujte podmínky těchto služeb na https://cs-cz.facebook.com/about/privacy a https://twitter.com/privacy. Poučení o Vašich zákonných právech pro období do 24.5.2018 podle zákona č. 101/2000 Sb.: V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto všechny uživatele webových služeb společnosti girls4contortion.com, kteří poskytnou webové aplikaci girls4contortion.com své osobní údaje, informujeme o těchto jejich zákonných právech: Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (tento postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů bez dalšího). Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.Poučení o Vašich zákonných právech pro období od 25.5.2018
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“): Upozorňujeme, že máte právo u naší společnosti jakožto správce Vašich osobních údajů: 1. požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, čímž se rozumí právo získat od naší společnosti jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení, 2. požadovat opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů, 3. požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení. 4. požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení, 5. získat osobní údaje, které se Vás týkají a 1. které zpracováváme s Vaším souhlasem, nebo 2. které zpracováváme pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení a 6. máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl.21 Nařízení z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace. Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením nejsme povinni zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Vám můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět. Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti. Dále Vás upozorňujeme, že v případě, kdy se domníváte, že naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů) či máte právo požádat o soudní ochranu. Nevyžádaná obchodní sdělení. Upozorňujeme, že údaje o Vašem jménu, příjmení a adrese (vč. elektronické) mohou být využívány za účelem nabízení obchodu a služeb girls4contortion.com. U zasílání obchodních sdělení elektronicky budete mít vždy možnost jednoduchým způsobem a zdarma odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy. Kontakty. Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít e-mailovou adresu: girls4contortion.com(at)gmail.comZměny Našich zásad ochrany soukromí
Pokud změníme naše zásady a postupy ochrany osobních údajů, zveřejníme tyto změny na této stránce, aby jsme vás uvědomili, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností můžeme je předat nebo zveřejnit. Změny těchto zásad ochrany soukromí jsou účinné, pokud jsou zveřejněny na této stránce.